street socer - what is sfs
X
Šta je Street Football Srbija?
“Street football Srbija” je projekat ljudi koji se rado sećaju vremena kada su za istinsku radost bili potrebni ulica, četiri kamena i jedna polubušna lopta. Zadovoljstvo koju igra pruža ne zaboravlja se i prikazuje čoveka kao socijalno i emotivno biće. Danas imamo priliku da našoj omladini prikažemo deo te nezaboravne radosti druženja i igre ali na jedan savremen način. Organizacijom turnira sa modernim terenima, kvalitetnim sudijama, propratnim službama, gde će svi učesnici takmičenja biti bezbedni, jedini zadatak biće da se dobro zabavimo i naučimo ponešto.

“Street football Srbija” je ideja koja promoviše samu igru, kao neizbežnu i potrebnu aktivnost svih nas i podseća da neuporedivo veći broj ljudi “živi za fudbal, a ne od fudbala”. To je ideja koja posmatra fudbalski sport iz različitih uglova, trudeći se da prikaže i najsitnije detalje igre koja je osvojila čitav svet sa željom da u fokusu budu mladi i njihove potrebe za bavljenjem sportom. Osim bazičnog i školskog sporta, veoma su bitni i amaterski sport i rekreacija, jer radost igre osećamo svi bez obzira na stepen profesionalizma.

Fudbal, kao globalni fenomen i igru koja je pokorila čitav svet, čine sitnice koje ćemo pokušati da otkrijemo i prikažemo ih u svetlu kakvom zaslužuju. Sigurni smo da one nisu vezane samo za surovi profesionalizam, već za sportski doživljaj koji ima svaki učesnik u sportu, bili to igrači na terenu ili gledaoci na tribinama. „Street football Srbija“ ukazuje na one iskonske vrednosti fudbala koje ga i definišu kao „najvažnija sporedna stvar na svetu“.

Šta je Street Football Srbija?
Projekat Street Football Srbija želi da ukaže na to da neuporedivo veći broj živi za fudbal a ne od fudbala
street socer - what is sfs
X
Šta je Street Football Srbija?
Suzbijanje rasizma, verske i nacionalne netrpeljivosti, borba protiv svih oblika nasilja na stadionima i terenima

Osim edukativnih i socijalnih potreba mladih, „Street football Srbija“ ukazuje i na odnos čoveka prema sebi, zadovoljavanju sopstvenih potreba koje su usled modernizacije načinja života često suzbijane i potiskivane u drugi plan.

Socijalizacija i edukacija svih učesnika, etika, fair play, zdravo telo i duh

„Street football Srbija“ posmatra fudbal kao igru koja je pomirila razlike među ljudima, narodima, verama, kulturama, polovima i kao takva značajno utiče na sputavanje verske i nacionalne netrpeljivosti, rasizma i drugih oblika nasilja među ljudima. Veliki deo svetske populacije koji prati fudbal predstavlja značajno marketinško tržište koje bi trebalo iskoristiti za širenje onih društvenih vrednosti koje bi svi trebalo ponosno da nosimo u sebi.

Maksimalni izazov, unapređenje sportskih rezultata

Iako se čini da projekat „Street football Srbija“ ne potencira značaj rezultata i takmičarskih dostignuća, to nikako neće biti zanemarena kategorija, jer je upravo to ono što pruža uzbuđenje i doživljaj kako kod takmičara, tako i kod posmatrača. Težnja ka ostvarivanju maksimalnih dostignuća i želja da budeš bolji od protivnika jedni su od najvećih i najznačajnijih motiva u istoriji sporta.

Istinska radost i sreća svih učesnika, jasno definisana poruka

Detetu, koje čovek nosi i krije u sebi do kraja života, nije mnogo potrebno da bude srećan. Dobra zabava, druženje, uzbuđenje i radost koju takmičenje nosi sa sobom potrebni su nam u svakodnevnom životu. Takođe, svaki organizovan turnir u okviru projekta „Street football Srbija“ nosiće jasno definisanu poruku kojom će promovisati zdrav život, borbu protiv razlika i nasilja, kao i značaj samog sporta uopšte.

Ciljevi projekta Street Football Srbija?
Street football Srbija nosi jasno definisanu poruku kojom promoviše zdrav život, borbu protiv razlika i nasilja, kao i značaj samog sporta uopšte
Partneri


© street football 2014. Sva prava zadržana.